Balanse Økonomi As har fått ny aksjonær i tillegg til Ellen. Trine Lise Bjune ble fra 1. januar 50% eier i selskapet. Dette er utrolig hyggelig nyhet å meddele ! Trine Lise har jobbet hos Balanse Økonomi siden 2011.

Nyheten har blitt godt mottatt både hos ansatte og kunder.